În data de 10 februarie, la Institutul Maghiar din București, a avut evenimentul „Schimbarea relațiilor de proprietate asupra imobilelor deținute de culte în România”

Din partea Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman” a participat Camelia Moldoveanu cu o prezentare despre „Regimul proprietăților evreiești din România după cel de-al Doilea Război Mondial.

Au avut loc prelegeri din partea unor reprezentanți ai cultelor religioase recunoscute în România precum:

Reka Marchut, de la Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților – Academia din Ungaria, cu o prezentare despre „Schimbarea situației bisericii romano-catolice în România după Primul Război Mondial – catolicii maghiari din București;

Valeriu Median, Episcopia Română Unită cu Roma, Sfântul Vasile cel Mare, de București, care a vorbit despre Tentativa distrugerii Bisericii Române Unite cu Roma – 1948

Adrian Nicolae Petcu, de la CNSAS – Serviciul Cercetare, Editare, cu o prezentare „Despre patrimoniul Bisericii Ortodoxe Române în perioada regimului comunist”

Emod Veress, Institutul de Drept Comparativ Madl Ferenc, cu o prezentare intitulată „Incertitudini în aplicarea legislației privind retrocedarea unor bunuri care au aparținut cultelor religioase”.

Discuțiile au fost moderate de Laszlo Csendes, CNSAS