(n. 23 februarie 1929 - Moinești - octombrie 2020, București) etnosociolog care s-a remarcat în ultimii ani prin cercetări asupra istoriei și culturii evreilor din România. 
 
Este autorul mai multor lucrări de specialitate, dintre care amintim: Sociologia cunoasterii, Editura Stiintifica,1968; Cunoasterea sociologica, Editura Academiei, 1976; Folclorul din Vechiul Testament, Editura Scripta,1994; Mituri, rituri si obiecte rituale iudaice, Editura Fundatiilor Culturale,1994; Presa evreiasca bucuresteana, Editura Hasefer, 1996 (reeditat in 2004 la editura Tritonic); Opt studii despre istoria evreilor din Romania, Editura Hasefer, 1997; O istorie a evreilor din România în date, 2 vol., Editura Hasefer, 2000; Evreii din România anilor 1944-1949: evenimente, documente, comentarii, Editura Hasefer, 2002; Evrei din România. Breviar biobibliografic, Editura Hasefer, 2008. 
 
Este coordonator, alaturi de dl acad. Nicolae Cajal al lucrarii Contributia evreilor din Romania la civilizatie si cultura, aparuta sub egida UNESCO, Editura Hasefer, 1996 (reeditat in 2004).
 
A fost membru in Comitetul de redactie al Buletinului CSIER si cercetător colaborator al acestuia. 
 
Fie-i memoria binecuvântată!
Zihrono Livraha!