DIRECTOR   CV

Adrian CIOFLÂNCĂ este director al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România, membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și cercetător științific la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române. A fost membru în Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului din România (2003 – 2004) și expert în Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, contribuind la Rapoartele Finale ale celor două comisii. Din 2005 este membru în delegația României la  International Holocaust Remembrance Alliance. A fost Tziporah Wiesel Fellow la United States Holocaust Memorial Museum in Washington (2009). Între 2010 – 2012, a fost director de departament la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. A coordonat, în 2010, proiectul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” care a dus la descoperirea unei gropi comune în Popricani (jud. Iași), cu 36 de evrei uciși în timpul Holocaustului. A editat șapte volume, în colaborare; ultimul dintre ele: Istoria recentă altfel. Perspective culturale, Andi Mihalache, Adrian Cioflâncă (coordonatori), Iaşi, Editura Universităţii „Al. I Cuza”, 2013. A publicat mai multe studii în domenii precum istoria Holocaustului, istoria comunismului, istorie culturală, teoria istoriei.

 

SECRETAR ȘTIINȚIFIC  CV

 

Dr. Anca TUDORANCEA (Ciuciu)  este secretar științific și cercetător al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, responsabil pentru Fototeca CSIER. Este doctor în Filosofia Culturii la Universitatea din București (2011) şi lector asociat la Centrul Goldstein Goren din Universitatea Bucureşti. A fost intervievator (din 2003) și coordonator pentru programe educaționale în România (2006-2011) pentru The Central Europe Center (Centropa), Viena. Cărțile și studiile sale analizează istoria cartierelor evreiești din București, imaginea și imaginarul Bucureștiului evreiesc, fotografia de familie și fotografii, comunitatea evreiească din România în secolele XIX-XX etc. A lucrat din 2006 pentru realizarea de expoziții privind istoria evreilor din România, seminarii pentru profesori și aplicații didactice pentru CSIER, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, The Central Europe Center (Centropa, Viena), în parteneriat cu Centrul de Studii Ebraice „Goldstein Goren” al Universității București și Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice a Universității București. Publicații recente: Coduri vizuale. Evreii din Bucureşti (1881 – 1941) (teza de doctorat), Bucureşti,  Editura Hasefer, 2013; Coautor: Personaje și povești din Bucureștiul sefard, Noi Media Print, Bucureşti, 2014 (i-book).

COMPARTIMENTUL CERCETARE ȘI PROIECTE

 

 

              CV

Dr. Lya BENJAMIN este cercetător la Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România din 1985. A absolvit Facultatea de Istorie a Universității din Ekaterinburg, obținând titlul de doctor în istorie la Universității din București în 2001, cu o lucrare despre viața cotidiană a evreilor în perioada Holocaustului. A fost membru al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România și a îngrijit editarea volumului de documente ce a însoțit raportul comisiei. A participat la conferințe și simpozioane în Romania, dar și în alte țări precum Statele Unite, Israel, Germania ș.a. A organizat mai multe expoziții cu tematică privind problematica evreiască. Este autoarea a numeroase studii, volume de documente și antologii privind istoria evreilor din România, în general, și, în particular, perioada Holocaustului. Publicații recente: Strategii comunitare de supraviețuire în contextul statului național legionar. Documente 1940-1941, volum alcătuit de Lya Benjamin (Hasefer, 2013); Idealul sionist în presa evreiască din România (1881 – 1920), texte selectate și comentate de Lya Benjamin (coordonator) şi Gabriela Vasiliu (Hasefer, 2010).

 

              

 

 

             CV

Drd. Andreea (Toma) Balaban este cercetător și responsabil Publicații periodice în cadrul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România. Este doctorandă la Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, lucrând la o teză despre forme de cooperare inițiate de femeile evreice în perioada modernă. Domenii de interes: filosofie iudaică și istorie socială. A absolvit Facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA București, apoi programul de master Cultură și Civilizație Ebraică al Universității din București. În 2010 – 2011, a fost Moses Mendelssohn Fellow la Paideia, Institutul de Studii Iudaice din Stockholm și a absolvit programul „Holocaust for Educators”, International School for Holocaust Studies de la Yad Vashem. În 2013 și 2014, a beneficiat de câte o bursă de la Fundația Naomi pentru a participa la Naomi Prawer Kadar International Yiddish Summer Program la Universitatea din Tel Aviv.

 

 

 

Maria Mădălina Irimia

Cercetătoare externă a CSIER. Șefă a Biroului de Arhivă al Federației Comunităților Evreiești din România. Doctorandă a Universității „Al. I. Cuza” din Iași, cu un proiect de cercetare intitulat „Intelectuali evrei din Iași în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX”. Bursier POSDRU în cadrul Academiei Române, Filiala Iași, din noiembrie 2014. Master în Istoria evreilor și Ebraistică (2013) la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Istorie cu disertația „Dilemele identitate ale intelectualului evreu în România interbelică: Cazul Mihail Sebastian”. Licențiată în istorie (2011, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași). Domenii de cercetare: viața intelectuala și sociala evreiască, modernizarea societății evreiești, antisemitism, violență antiiudaică etc. Colaborează cu CSIER "Wilhelm Filderman" la elaborarea colecțiilor de documente și documentarea unor proiecte.

 

 

 

 

Daniela Gîlcă

Documentarist cu atribuții de comunicare publică în cadrul Departamentului de Cercetare și Proiecte al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România "Wilhelm Filderman". Socioloagă și actuală masterandă a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative la Antropologie, gestionează activități de comunicare publică, de documentare și cercetare și activități administrative din cadrul instituției. A absolvit Facultatea de Științe Politice (promoția 2018), specializarea Sociologie a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București, cu o cercetare etnografică pe tema relațiilor interrasiale din România intitulată „Capitalul „exotic” și cupluri interrasiale în România: Rasă, gen și cultură”. A participat la conferințe, dezbateri și acțiuni sociale pentru drepturile omului, atât în România, cât și în alte țări precum Bulgaria la proiectul ”Millennium Development Goals” și Germania pentru un seminar la Berlin cu tema ”Like Share Diversity. Log out Hate Speech”. Domenii de interes și cercetare: relații interrasiale, minorități etnice, religioase și sexuale, accesul la educație, rasism, xenofobie, homofobie și inegalități de gen.

 

COMPARTIMENTUL DOCUMENTARE ȘI ARHIVĂ

 

 

 

Cătălin BONTAȘ este șef compartiment Documentare și Arhivă și arhivist în cadrul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, având ca domeniu de activitate gestionarea fondurilor arhivistice existente. Contribuie la elaborarea adeverințelor în temeiul Legii nr. 189 din 2000, făcând cercetări în fondurile de arhivă cu documente ale Congresului Mondial Evreiesc si IOVR. Colaborează la realizarea de lucrări cu caracter documentar și monografii cu comunitățile evreiești din țară (Buhuși, Alba Iulia etc), prin cercetarea și punerea la dispoziție a copiilor după documentele solicitate. Participă la manifestări cu caracter științific organizate de Federația Comunităților Evreiești din România și Comunitatea Evreilor București.

 

Dr. Camelia Întorsură-Moldoveanu

Consilier juridic în cadrul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România "Wilhelm Filderman". Este doctor în Psihologie, specializarea Managementul resurselor umane (2011), având mastere în Drept Comunitar European și în Sisteme informatice, la Universitatea București.  Este absolventă a Facultății de Drept, Universitatea București (2000) și a Facultății de Inginerie Electrică, Universitatea Politehnică București (1995).  Face parte din  ”Grupul de lucru pentru cercetarea bunurilor mobile a evreilor, confiscate de România în perioada 1918-1945” în cadrul Federației Comunităților Evreiești din România.

 

             

 

 

 

             CV

Marius POPESCU este documentarist, responsabil Bibliotecă și curier în cadrul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România "Wilhelm Filderman". A absolvit Facultatea de Istorie, Universitatea „Spiru Haret” București (2004) și masterul în istorie la aceeași facultate. A lucrat la documentarea unor lucrări ale CSIER pe teme precum presa evreiască din România interbelică, personalități care au ajutat evrei în timpul Holocaustului etc. Domenii de interes: istoria evreilor din România și Europa centrală, perioada Holocaustului, contribuția evreilor la evoluția culturală și științifică a României. Publicații recente: Coautor: Demnitate în vremuri de restriște, Editura Hasefer, București, 2008; Articole: „Eva Heyman, destinul unui copil în timpul Holocaustului”, în Revista de Istorie a Evreilor din România, nr. 1, 2015, în curs de apariție.

 

 

              CV

Elena NICHIFOR este secretar, operator PC și referent pentru Legea nr 189 din 2000 în cadrul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România "Wilhelm Filderman". Este absolventă de studii medii, cu specializare în secretariat, dactilografie și corespondență. Realizează activități specifice de secretariat: dispecerat al lucrărilor intrate în Centru, tehnoredactarea lucrărilor şi corespondenţei efectuate de CSIER "Wilhelm Filderman", pontaj, expedierea informațiilor elaborate de CSIER "Wilhelm Filderman" către Comunităţile din teritoriu, biblioteci, foruri ştiinţifice etc. Se ocupă de tehnoredactarea adeverinţelor și corespondenței  privind Legea nr. 189 din 2000, completată cu Legea nr. 323 din 2004. Întocmenște dosarele pentru expedierea adeverințelor la Casa Naţională de Pensii, Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti şi la Casele Locale de Pensii de Sector. Gestionează arhiva curentă a instituției.

 

 

             CV

Livia LIBERMAN este documentarist și asistent Bibliotecă în cadrul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România "Wilhelm Filderman". A absolvit Facultatea de Psihologie, Universitatea „Toma Maiorescu” București. A urmat, de asemenea, cursuri de manager de proiect – C.P.P.C. și de managementul resurselor umane. A activat ca referent pentru proiecte cu finanțare externă. A lucrat la documentarea unor lucrări ale CSIER, contribuie la inventarierea bibliotecii CSIER "Wilhelm Filderman" și asigură activități de secretariat.

 

 

CV

Ioana Constanța BONTAȘ este operator PC și tehnoredactor pentru lucrările CSIER "Wilhelm Filderman". A absolvit cursuri de informatică, analiză și programare din cadrul Institutului de Informatică CEPECA, București (1976-1978). Lucrează din 1993 în cadrul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România "Wilhelm Filderman". A cules, corectat și tehnoredactat lucrările CSIER "Wilhelm Filderman": Buletin, Caietele CSIER, volume de documente, articole publicate de cercetătorii CSIER "Wilhelm Filderman".