Accesul la cercetare in arhiva CSIER este posibil în baza unei cereri de cercetare catre directorul institutiei, in care se precizeaza datele personale, tema studiata si fondurile de interes. Accesul este gratuit.

În sălile de studiu se studiază numai documentele aflate în depozitele proprii.

Cercetătorilor li se pun la dispoziţie Lista fondurilor şi colecţiilor date în cercetare şi instrumentele de evidenţă existente.

În sălile de studiu ale Arhivelor Naţionale pot fi cercetate documentele care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de lege: nu lezează drepturile şi libertăţile cetăţeanului, sunt prelucrate arhivistic, iar starea de conservare permite consultarea lor.

Arhiva Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România – a Federației Comunităților Evreiești din România este afiliată Arhivelor Naționale din România.

Legea Arhivelor Naţionale 16/1996 conţine următoarele prevederi:

Art.20. Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României pot fi consultate, la cerere, de către cetăţeni români şi străini, după 30 de ani de la crearea lor. Pentru documentele la care nu s-a împlinit acest termen, cercetarea se poate face numai cu aprobarea conducerii unităţii creatoare sau deţinătoare.Anexa nr.6 LISTA termenelor după care pot fi date în cercetare documentele privind interesele naţionale, drepturile şi libertăţile cetăţenilor:

  • documentele medicale, după 100 de ani de la crearea lor;
  • registrele de stare civilă, după 100 de ani de la crearea lor;
  • dosarele personale, după 75 de ani de la crearea lor;
  • documentele privind viaţa privată a unei persoane, după 40 de ani de la moartea acesteia;
  • documentele referitoare la siguranţa şi integritatea naţională, după 100 de ani de la crearea lor;
  • documentele privind afacerile criminale, după 90 de ani de la crearea lor;
  • documentele privind politica externă, după 50 de ani de la crearea lor;
  • documente ale societăţilor comerciale cu capital privat, după 50 de ani de la crearea lor;
  • documentele fiscale, după 50 de ani de la creare;
  • documentele notariale şi judiciare, după 90 de ani de la crearea lor.

 

Director, Adrian Cioflâncă

Contact: fcer.csier@gmail.com