Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic, a organizat, la data de 9 mai 2018, la sediul din Calea Călărași 57 B, atelierul de film documentar intitulat Militari Evrei în Marele Război. In memoriam Sorin Avram

Cu această ocazie a fost proiectat filmul Evrei eroi în Primul Război Mondial în regia lui Sorin Avram. Proiecția a fost oferită în parteneriat cu Muzeul Municipiului București.

Gazda și moderatorul evenimentului a fost istoricul Adrian Cioflâncă, director al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România

Au participat cu prezentări: Cerasela Moldoveanu, cercetător științific, Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară; Șerban Pavelescu, cercetător științific, Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară și Irina Spirescu, cercetător, Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România.

Adrian Cioflâncă a deschis dezbaterea prin evocarea regretatului Sorin Avram, care s-a stins din viață în urmă cu două luni, la scurt timp după premiera filmului Evrei eroi în Primul Război Mondial și vorbind despre colaborarea la filmul realizat de acesta. S-a adus în discuție stadiul actual al cercetărilor în domeniul istoriei evreilor în perioada Primului Război Mondial. Cerasela Moldoveanu și Șerban Pavelescu au prezentat arhivele militare și fondurile arhivistice care vorbesc de problematica minorităților, subliniind aportul ofițerilor și soldaților evrei în Marele Război. Irina Spirescu a vorbit despre medicii militari evrei, și despre cercetarea subiectului în arhivele militate din Pitești.

Dezbaterea poate fi urmărită integral pe canalul de youtube al CSIER la https://www.youtube.com/watch?v=u9nS-TKgHd4

Luni, 16 aprilie 2018, la sediul Centrului Comunitar Evreiesc din București (JCC), a fost aniversat parteneriatul de peste 100 dintre comunitatea evreiască din România și organizația internațională American Jewish Joint Distribution Committee (JDC), fiind subliniată cu precădere colaborarea cu Federația Comunităților Evreiești din România (FCER).

În cadrul evenimentului, urmat de o cină de gală și de un program artistic, a fost vernisată expoziția privind activitatea organizației Joint în România și au fost lansate volumul American Jewish Joint Distribution Committee în România (1916-2016). Documente și a doua ediție a albumului bilingv American Jewish Joint Distribution Committee. Un secol de activitate în România / A Century of Activity in Romania, ambele realizate de Natalia Lazăr, șef departament cercetare în cadrul CSIER, și Lya Benjamin, cercercetătoare a aceleiași instituții, grafica Irina Spirescu, cercetătoare CSIER. Lucrările au fost prezentate de directorul CSIER, Adrian Cioflâncă.

La eveniment au participat lideri ai FCER, reprezentanți ai tuturor organizațiilor evreiești din România (președinți ai comunităților evreiești locale, B’nei Brith România, Chabad), colaboratori ai JDC la nivel local, reprezentanți ai conducerii JDC (Diego Ornique, director regional pentru Europa, Africa și Asia, Stefan Oskar, director operațional pentru Europa, Africa și Asia și Asher Ostrin, director executiv pentru afaceri internaționale), membri ai Corpului diplomatic, oficialități din România, cunoscute personalități publice.

Delegația JDC prezentă la eveniment a fost primită de premierul României, Viorica Dăncilă. Reamintim că președintele României, Klaus Iohannis, a decorat recent organizația Joint, în semn de înaltă apreciere a activității de peste 100 de ani în România.

JDC a luat ființă la 27 noiembrie 1914, sub președinția lui Felix M. Warburg, cu scopul de a centraliza fondurile colectate pentru ajutorarea evreilor afectați de izbucnirea Primului Război Mondial. Începutul colaborării cu comunitatea evreiască din România a avut loc în anul 1916. Data de 29 iunie 1916, identificată în arhivele JDC New York de către Natalia Lazăr, corespunde unei adrese semnate de președintele JDC, prin care se aproba transmiterea sumei de 5.000 de dolari ambasadorului Statelor Unite la București, Charles Vopicka, pentru a fi distribuită evreilor pauperi din România. Ulterior situația din România intră și mai puternic pe radarul de interese al JDC, odată cu intrarea în Primul Război Mondial, în august 1916. În prezent, direcțiile principale ale organizației acoperă asistența oferită vârstnicilor și copiilor în nevoie, susținerea și revitalizarea vieții evreiești și dezvoltarea noii generații de lideri.

 

 

 

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România (CSIER), structură de cercetare în cadrul Federației Comunităților Evreiești din România Cultul Mozaic (FCER-CM), scoate la concurs postul de  arhivist, cod COR 262101.

Atribuțiile postului: prelucrarea fondului arhivistic al CSIER; constituirea și gestionarea bazelor de date și a inventarelor fondurilor arhivistice ale Centrului; acordarea asistenței de specialitate cercetătorilor acreditați la sala de lectură a CSIER și celorlalte structuri deținătoare de arhivă din cadrul FCER-CM.

Bibliografie: Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale; Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 345/2007; Normativ privind caracteristicile tehnico-functionale ale spațiilor și echipamentelor de depozitare și conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici și privați de arhivă, aprobat prin Ordinul de zi al Directorului general al Arhivelor Naționale nr. 235 din 5 iulie 1996.

Dosarele de concurs trebuie să conțină: copie după actul de identitate, acte de studii universitare și, dacă este cazul, postuniversitare; Curriculum Vitae; o formă de certificare a competențelor în domeniul arhivistic; cerere de înscriere la concurs.

Dosarele vor fi depuse până în data de 5 aprilie 2018 la sediul CSIER, str. Calea Călărașilor nr. 57B, București, sector 3. Concursul va avea loc în data de 16 aprilie 2018. Detalii la tel. 021/3151045; email: fcer.csier@gmail.com.

Vineri, 26 ianuarie 2018, a avut loc lansarea celui de-al doilea număr din Revista de Istorie a Evreilor din România, publicația anuală științifică a Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, sub egida Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic.

Discuția a fost moderată de Aurel Vainer, președinte F.C.E.R.-C.M. Au participat: Adrian Cioflâncă, director C.S.I.E.R.; Anca Tudorancea, secretar științific C.S.I.E.R. și editorul acestui număr al revistei; Cristian Vasile, cercetător științific, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” și Lya Benjamin, cercetător C.S.I.E.R. Evenimentul s-a desfășurat la Sinagoga Mare.

Lansarea s-a bucurat de prezența unui număr impresionant de participanți. Au fost prezenți în sală reprezentanți ai Departamentului pentru Relații Interetnice (cu sprijinul căruia a fost tipărită revista), Ministerului Culturii și Identității Naționale, Ministerului Afacerilor Externe, Uniunii Cineaștilor din România, B’nai B’rith România, Federația Comunităților Evreiești din România (reprezentată prin președinte, vicepreședinte, secretar general, director Departamentul Artă, Cultură, Știință), reprezentanți ai Comunității evreilor din București împreună cu directorul, directorul JCC, președintele Fundației Lauder-Reut, directorul Muzeului de Istorie și Cultură a Evreilor din România, profesori universitari (Facultățile de Litere, Științe Politice, Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Universitatea Petru Maior, Școala Națională de Studii Politice și Administrative), cercetători, doctoranzi, masteranzi, reprezentanți ai presei (Realitatea Evreiască, Radio România Actualități, Magazin Istoric, Revista Arhitectura, Radio București FM, Basilica, Agerpres, Rador, Dilema Veche), reprezentanți ai altor minorități naționale. Cei din sală au primit câte un exemplar din revistă.

Numărul tematic al Revistei de Istorie a Evreilor din România (2/2017): „Locuri ale memoriei”, editat de Anca Tudorancea, cu un concept grafic inedit semnat de Irina Spirescu, iși propune ca, prin intermediul unor studii, articole, interviuri și recenzii, să prezinte elemente pentru construirea memoriei istorice a comunității evreiești din România. Cele șapte secțiuni (locuri, nume, imagini și cuvinte, arhive, memorie și reparații, noutăți și recenzii) reunesc un număr de 30 de contribuții semnate de cercetători ai istoriei evreilor sau a istoriei urbane din țară și străinătate, arhitecți, muzeografi, fotografi.

Autorii care au semnat în acest număr sunt, în ordinea apariției: Aurel Vainer, Lya Benjamin, Irina NemteanuIngrid Fusman, Nicolae Emilian DrancaIoana Malancu, Irina Spirescu, Simona Or-Munteanu, Iris Aravot, Matei Ciurica, Lucian-Zeev HerscoviciAlexandra Chiriac, Felicia Waldman, Corina PetrescuCristian VasileCarmen Hannah IovituNatalia LazarElana Yael Heideman, Avraham Weber, Felix Totolici, Cezar Buiumaci, Florian Grigore, Lucia Apostol, Andreea Balaban, Oana Nae, Adelina Stoenescu Ada AdaNelu Scripciuc, Annamaria Damian, Liviu Rotman, Elena Siupiur

 

 

Dezbatere: Studierea biografică a mișcării legionare 

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România vă invită la dezbaterea cu tema STUDIEREA BIOGRAFICĂ A MIȘCĂRII LEGIONARE. 

Vor fi luate în discuție două biografii recente ale liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu publicate la Editura Humanitas: Oliver Jens Schmitt, Corneliu Zelea Codreanu. Ascensiunea și căderea „Căpitanului” și Tatiana Niculescu, Mistica rugăciunii și a revolverului. Viața lui Corneliu Zelea Codreanu.  Evenimentul va avea loc miercuri, 17 ianuarie a.c., ora 14.00, în sala de lectură a Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, în Calea Călărașilor, nr. 57B. 

Vor lua cuvântul:

Lya Benjamin (CSIER)

Marius Cazan (Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”)

Adrian Cioflâncă (CSIER)

Florin Müller (Facultatea de Istorie, Universitatea București). 

Vă rugăm să confirmați participarea pe adresa de email: fcer.csier@gmail.com sau la nr. de telefon 021/3151045 / 021/3264514.