Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România (CSIER) din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România și Centrul de Studii Israeliene Goldstein Goren al Facultății de Științe Politice a Universității din București organizează, în perioada 15-21 iulie 2018, la Cristian (Braşov),  Școala de vară cu tema Personalități ale lumii evreiești.

Selecţia participanţilor la cursurile şcolii de vară se va realiza pe baza unui CV şi a unui eseu (aprox. 4.000-5.000 semne) care va avea ca temă evocarea unei personalități ale lumii evreiești din România. Comentariul se va baza pe informații obținute din istoriografie, memorialistică, documente de arhivă și/sau interviu(uri) de istorie orală.

Trimiterea aplicaţiilor se poate face până la data de 15 iunie 2018 la adresa de mail  scoaladevara.csier@gmail.com. Aplicaţiile vor fi evaluate de către o comisie formată din cercetători ai Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România și cadre academice ale Universității din București. Participanții vor fi anunțați până la data de 20 iunie 2018. Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta la adresa scoaladevara.csier@gmail.com.

Cursurile școlii de vară se adresează masteranzilor, doctoranzilor şi tinerilor cercetători interesaţi de istoria evreilor, dar şi de domenii conexe.

Este al patrulea an în care Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România organizează o Școală de vară la Cristian, Brașov (detalii pe scoaladevaracsier.ro). Scopul proiectului este de a angaja dezbateri pe marginea unor teme de larg interes privind istoria evreilor din România, aducând în dialog studenți și specialiști în domeniu. Programul combină prelegerile lectorilor cu ateliere interactive.

Costurile de cazare şi masă pentru participanți vor fi suportate de către organizatori.

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic, a organizat, la data de 9 mai 2018, la sediul din Calea Călărași 57 B, atelierul de film documentar intitulat Militari Evrei în Marele Război. In memoriam Sorin Avram

Cu această ocazie a fost proiectat filmul Evrei eroi în Primul Război Mondial în regia lui Sorin Avram. Proiecția a fost oferită în parteneriat cu Muzeul Municipiului București.

Gazda și moderatorul evenimentului a fost istoricul Adrian Cioflâncă, director al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România

Au participat cu prezentări: Cerasela Moldoveanu, cercetător științific, Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară; Șerban Pavelescu, cercetător științific, Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară și Irina Spirescu, cercetător, Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România.

Adrian Cioflâncă a deschis dezbaterea prin evocarea regretatului Sorin Avram, care s-a stins din viață în urmă cu două luni, la scurt timp după premiera filmului Evrei eroi în Primul Război Mondial și vorbind despre colaborarea la filmul realizat de acesta. S-a adus în discuție stadiul actual al cercetărilor în domeniul istoriei evreilor în perioada Primului Război Mondial. Cerasela Moldoveanu și Șerban Pavelescu au prezentat arhivele militare și fondurile arhivistice care vorbesc de problematica minorităților, subliniind aportul ofițerilor și soldaților evrei în Marele Război. Irina Spirescu a vorbit despre medicii militari evrei, și despre cercetarea subiectului în arhivele militate din Pitești.

Dezbaterea poate fi urmărită integral pe canalul de youtube al CSIER la https://www.youtube.com/watch?v=u9nS-TKgHd4

Luni, 16 aprilie 2018, la sediul Centrului Comunitar Evreiesc din București (JCC), a fost aniversat parteneriatul de peste 100 dintre comunitatea evreiască din România și organizația internațională American Jewish Joint Distribution Committee (JDC), fiind subliniată cu precădere colaborarea cu Federația Comunităților Evreiești din România (FCER).

În cadrul evenimentului, urmat de o cină de gală și de un program artistic, a fost vernisată expoziția privind activitatea organizației Joint în România și au fost lansate volumul American Jewish Joint Distribution Committee în România (1916-2016). Documente și a doua ediție a albumului bilingv American Jewish Joint Distribution Committee. Un secol de activitate în România / A Century of Activity in Romania, ambele realizate de Natalia Lazăr, șef departament cercetare în cadrul CSIER, și Lya Benjamin, cercercetătoare a aceleiași instituții, grafica Irina Spirescu, cercetătoare CSIER. Lucrările au fost prezentate de directorul CSIER, Adrian Cioflâncă.

La eveniment au participat lideri ai FCER, reprezentanți ai tuturor organizațiilor evreiești din România (președinți ai comunităților evreiești locale, B’nei Brith România, Chabad), colaboratori ai JDC la nivel local, reprezentanți ai conducerii JDC (Diego Ornique, director regional pentru Europa, Africa și Asia, Stefan Oskar, director operațional pentru Europa, Africa și Asia și Asher Ostrin, director executiv pentru afaceri internaționale), membri ai Corpului diplomatic, oficialități din România, cunoscute personalități publice.

Delegația JDC prezentă la eveniment a fost primită de premierul României, Viorica Dăncilă. Reamintim că președintele României, Klaus Iohannis, a decorat recent organizația Joint, în semn de înaltă apreciere a activității de peste 100 de ani în România.

JDC a luat ființă la 27 noiembrie 1914, sub președinția lui Felix M. Warburg, cu scopul de a centraliza fondurile colectate pentru ajutorarea evreilor afectați de izbucnirea Primului Război Mondial. Începutul colaborării cu comunitatea evreiască din România a avut loc în anul 1916. Data de 29 iunie 1916, identificată în arhivele JDC New York de către Natalia Lazăr, corespunde unei adrese semnate de președintele JDC, prin care se aproba transmiterea sumei de 5.000 de dolari ambasadorului Statelor Unite la București, Charles Vopicka, pentru a fi distribuită evreilor pauperi din România. Ulterior situația din România intră și mai puternic pe radarul de interese al JDC, odată cu intrarea în Primul Război Mondial, în august 1916. În prezent, direcțiile principale ale organizației acoperă asistența oferită vârstnicilor și copiilor în nevoie, susținerea și revitalizarea vieții evreiești și dezvoltarea noii generații de lideri.

 

 

 

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România (CSIER), structură de cercetare în cadrul Federației Comunităților Evreiești din România Cultul Mozaic (FCER-CM), scoate la concurs postul de  arhivist, cod COR 262101.

Atribuțiile postului: prelucrarea fondului arhivistic al CSIER; constituirea și gestionarea bazelor de date și a inventarelor fondurilor arhivistice ale Centrului; acordarea asistenței de specialitate cercetătorilor acreditați la sala de lectură a CSIER și celorlalte structuri deținătoare de arhivă din cadrul FCER-CM.

Bibliografie: Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale; Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 345/2007; Normativ privind caracteristicile tehnico-functionale ale spațiilor și echipamentelor de depozitare și conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici și privați de arhivă, aprobat prin Ordinul de zi al Directorului general al Arhivelor Naționale nr. 235 din 5 iulie 1996.

Dosarele de concurs trebuie să conțină: copie după actul de identitate, acte de studii universitare și, dacă este cazul, postuniversitare; Curriculum Vitae; o formă de certificare a competențelor în domeniul arhivistic; cerere de înscriere la concurs.

Dosarele vor fi depuse până în data de 5 aprilie 2018 la sediul CSIER, str. Calea Călărașilor nr. 57B, București, sector 3. Concursul va avea loc în data de 16 aprilie 2018. Detalii la tel. 021/3151045; email: fcer.csier@gmail.com.