În data de 11 februarie, la Templul Coral, a avut loc dezbaterea și lansarea cărții „Conștiința în oglinda istoriei. Marius Mircu - un jurnalist complet”, în prezența autoarei Carmen Țâgșorean, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, care a prezentat demersul cercetării și documentării sale pentru a realiza acest volum.

Au luat cuvântul prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Dr. Claudia Bosoi, Editura Hasefer și Dr. Lya Benjamin, Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman”.

La finalul prezentărilor au avut loc intervenții din partea participanților care au dus la o întreagă dezbatere privind activitatea și cercetările realizate de Marius Mircu.

Evenimentul a fost moderat de Dr. Aurel Vainer, Președintele Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic.

În data de 10 februarie, la Institutul Maghiar din București, a avut evenimentul „Schimbarea relațiilor de proprietate asupra imobilelor deținute de culte în România”

Din partea Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman” a participat Camelia Moldoveanu cu o prezentare despre „Regimul proprietăților evreiești din România după cel de-al Doilea Război Mondial.

Au avut loc prelegeri din partea unor reprezentanți ai cultelor religioase recunoscute în România precum:

Reka Marchut, de la Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților – Academia din Ungaria, cu o prezentare despre „Schimbarea situației bisericii romano-catolice în România după Primul Război Mondial – catolicii maghiari din București;

Valeriu Median, Episcopia Română Unită cu Roma, Sfântul Vasile cel Mare, de București, care a vorbit despre Tentativa distrugerii Bisericii Române Unite cu Roma – 1948

Adrian Nicolae Petcu, de la CNSAS – Serviciul Cercetare, Editare, cu o prezentare „Despre patrimoniul Bisericii Ortodoxe Române în perioada regimului comunist”

Emod Veress, Institutul de Drept Comparativ Madl Ferenc, cu o prezentare intitulată „Incertitudini în aplicarea legislației privind retrocedarea unor bunuri care au aparținut cultelor religioase”.

Discuțiile au fost moderate de Laszlo Csendes, CNSAS